Podmienky pre fakturovanie konateľa svojej s.r.o.

Môže fakturovať konateľ služby svojej s.r.o. ? ÁNO, avšak, aby tento postup bol v súlade s právnymi a daňovými predpismi, je potrebné dodržať niekoľko dôležitých podmienok:

Podmienky pre fakturovanie konateľa svojej s.r.o.


Trhové ceny: Všetky fakturácie musia byť realizované za trhové ceny. To znamená, že cena za poskytované služby musí byť rovnaká, akú by zaplatil nezávislý subjekt na trhu. Je dôležité mať dokumentáciu, ktorá podporuje, že fakturované ceny sú v súlade s trhovou hodnotou služieb.


Oddelenie činností: Činnosti konateľa ako fyzickej osoby - podnikateľa (živnostníka) musia byť jasne oddelené od jeho činností ako konateľa s.r.o. Tieto činnosti by sa nemali prekrývať, aby nevznikali pochybnosti o účelovosti fakturácií.


Dodržanie daňových povinností: Fyzická osoba - podnikateľ musí správne zdaňovať príjmy zo živnosti a podávať daňové priznanie z príjmov fyzických osôb. Rovnako s.r.o. musí podávať daňové priznanie právnických osôb a platiť daň z príjmu právnických osôb. Akékoľvek vyplácanie odmien konateľom musí byť riadne zdokumentované a zdanené.


Dokumentácia a transparentnosť: Pre účely daňovej kontroly je dôležité mať jasnú a presnú dokumentáciu všetkých transakcií, vrátane zmlúv, faktúr a iných dokladov, ktoré preukazujú charakter a hodnotu poskytovaných služieb.


Právne a regulačné dopady

Slovenský právny rámec obsahuje pravidlá, ktoré sa týkajú transferového oceňovania medzi prepojenými osobami. To znamená, že ak konateľ fakturuje svojej vlastnej s.r.o. za služby, mali by byť tieto transakcie realizované za trhové ceny, aby sa predišlo podozreniam z daňového úniku alebo obchádzania daňových povinností.

Záver

Konateľ môže fakturovať služby svojej s.r.o., avšak musí sa to robiť správne a transparentne. Je dôležité oddeliť činnosti a príjmy živnostníka a s.r.o., a splniť všetky daňové a právne povinnosti. Najlepšie je konzultovať takéto kroky s kvalifikovaným daňovým poradcom alebo účtovníkom, aby sa predišlo potenciálnym komplikáciám a sankciám zo strany daňových úradov.